att söka stipendium
 

År 2021 går ansökningstiden ut den 30 september. Försenade och ofullständiga ansökningar beaktas ej, inte heller ansökningar insända per e-post.

I ansökan bör ingå blankett (PDF, kräver Adobe Acrobat Reader), fritt formulerad projektbeskrivning med tidsplan och uppgifter om övrig finansiering samt ett kort CV.

Stipendier utbetalas samma kalenderår som de beviljats. Eventuellt uppskov bör skriftligen meddelas stiftelsens styrelse inom november månad.

Stiftelsen

Stipendier 2021

Ansökan

Kontakt