Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur lediganslår

STIPENDIER

för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn som utkommer tidigast 2022. Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form. Mera information samt ansökningsblankett finns på www.bokkultur.fi. Blanketten och en fritt formulerad projektbeskrivning skickas till styrelsen för Stiftelsen finlandssvensk bokkultur under adressen Schildts & Söderströms, PB 870, 00121 Helsingfors, och poststämplas senast 30.9.2021. Frågor besvaras av stiftelsens ombud Jonna Boldt, jonna.boldt@sets.fi.

  Stiftelsen

Stipendier 2021

Ansökan

Kontakt