Hur kan en bok se ut?
 

Vi söker nya och fantasifulla sätt att presentera kunskap.
Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur lediganslår

STIPENDIER

för utarbetandet av svenskspråkig facklitteratur, populärvetenskaplig utgivning och läromedel som utkommer tidigast 2020. Stiftelsen välkomnar också ansökningar för formgivning och illustrationer och efterlyser särskilt experiment med bokens form. Mera information samt ansökningsblankett finns på www.bokkultur.fi. Blanketten och en fritt formulerad projektbeskrivning skickas till styrelsen för Finlandssvensk Bokkultur under adressen Schildts & Söderströms, PB 870, 00121 Helsingfors, och ska poststämplas senast 30.9.2019. Frågor besvaras under kontorstid av stiftelsens ombud, redaktör Jonna Brander, tfn 040 705 21 57.

  Stiftelsen

Stipendier 2019

Ansökan

Kontakt