Stipendier

År 2024 är ansökningsperioden 1–30 september.

Stipendier beviljas för utarbetandet av facklitteratur och läromedel samt litteratur för barn på svenska i alla slags utgivningskanaler. Verket kan publiceras tidigast 2025.

Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form.

Stipendier beviljas även för förberedande arbete i form av arkivstudier, forskning och bearbetning av manuskript. 

Tryckstöd, ersättning för ett slutfört projekt eller stöd för översättningar hör inte till stiftelsens verksamhetsområde. Stöd beviljas inte för böcker som utkommer samma kalenderår som ansökan görs.

Försenade och ofullständiga ansökningar beaktas ej, inte heller ansökningar insända per post eller e-post.

Stipendier utbetalas samma kalenderår som de beviljats. Eventuellt uppskov bör skriftligen meddelas stiftelsens styrelse inom november månad.

Frågor besvaras av stiftelsens ombud Jonna Boldt, jonna.boldt@sets.fi.

Ansökan om stipendium

Välj kategori
Var fick du höra om möjligheten att ansöka om stipendium från Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Bokkulturs styrelse sammanställer ett register över stipendiemottagarna, summan de beviljas samt kontonummer. Uppgifterna sparas i sex år.