Stipendier

År 2023 är ansökningsperioden 1–30 september.

Stipendier beviljas för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn som utkommer tidigast 2024.

Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form.

Frågor besvaras av stiftelsens ombud Jonna Boldt, jonna.boldt@sets.fi.

Försenade och ofullständiga ansökningar beaktas ej, inte heller ansökningar insända per post eller e-post.

Stipendier utbetalas samma kalenderår som de beviljats. Eventuellt uppskov bör skriftligen meddelas stiftelsens styrelse inom november månad.

Ansökan om stipendium

Välj kategori
Var fick du höra om möjligheten att ansöka om stipendium från Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Bokkulturs styrelse sammanställer ett register över stipendiemottagarna, summan de beviljas samt kontonummer. Uppgifterna sparas i sex år.