Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur

Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur grundades 1945 av Söderström & C:o Förlags Ab för verksamhet som främjar den finlandssvenska litteraturen. I dag delar stiftelsen ut stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn.

År 2023 tog stiftelsen emot 65 ansökningar. Av de sökande beviljades 44 stipendium, 21 fick avslag. De beviljade stipendierna uppgick sammanlagt till 62 550 euro. Av dessa gick 14 250 euro till läromedel, 26 900 euro till barnboks- och illustrationsprojekt samt 21 400 euro till facklitteratur.

Här kan du läsa vår dataskyddsbeskrivning.
 

stipeNdiEANSÖKAN