Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur

Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur grundades 1945 av Söderström & C:o Förlags Ab för verksamhet som främjar den finlandssvenska litteraturen. I dag delar stiftelsen ut stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn.

År 2021 var Bokkulturs utdelning sammanlagt 54 000 euro. 27 projekt beviljades stöd, varav tolv var facklitterära projekt, tio var läromedelsprojekt och fyra berörde barnlitteratur. En illustratör beviljades bidrag. 

Stiftelsen välkomnar ansökningar för projekt i olika arbetsskeden och med olika utgivningskanaler. Stipendier beviljas för förberedande arbete i form av arkivstudier, forskning och bearbetning av manuskript. Stiftelsen stöder också utarbetandet av illustrationer.

Tryck- och annat produktionsstöd, ersättning för ett slutfört projekt eller stöd för översättningar hör inte till stiftelsens verksamhetsområde. Stöd beviljas inte för böcker som utkommer samma kalenderår som ansökan görs.

Här kan du läsa vår dataskyddsbeskrivning.
 

stipeNdiEANSÖKAN